Rodinná firma KOMTERM - přední poskytovatel energetických služeb a energetického poradenství na českém a slovenském trhu. 
Naši zákazníci:  

  • průmyslové a výrobní podniky
  • nemocnice, školy, bytová družstva
  • majitelé samostatných objektů či městských zdrojů tepla

Cíl: optimalizace jejich energetických potřeb

Vnímáme požadavky a příležitosti trhu. Je pro nás výzvou být partnerem svým zákazníkům a přinášet úsporná řešení a komplexní služby související s provozem tepelných zdrojů.

  • Prodej energií

    Naprosto dominantním z pohledu obratu společnosti je prodej energií. Zde se koncentrují činnosti související s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům.

  • Provoz energetických zařízení

    Široká škála produktů zahrnujících činnosti spojené s provozem a servisem energetických zařízení, technologického zařízení budov a prováděním měření a regulace.

  • Energetický management

    Cílem energetického managementu je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

  • Energetický kontrakt

    Specifickým rysem energetického kontraktu je investice skupiny KOMTERM do modernizace pronajatého majetku, která je následně splácena v ceně dodávané energie.

  • Energetický kontrakt - spalování multiprachu

    Základní charakteristikou tohoto kontraktu je model BUILD-OWN-OPERATE, kde odběratel splácí investici formou odebraného tepla a elektrické energie.